Girişim Gayrimenkul Değerleme

Lisans ve Sertifikasyon

Lisans ve Sertifikasyon

Anasayfa | Lisans ve Sertifikasyon

SPK Lisansı

Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 19 Haziran 2008 tarih ve 17/676 sayılı kararı ile “Seri: VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

SPK Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Linki:

https://spk.gov.tr/kurumlar/gayrimenkul-degerleme-kuruluslari

SPK Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar Linki:

https://spk.gov.tr/kurumlar/gayrimenkul-degerleme-kuruluslari

Sermaye_Piyasası_Kurulu

BDDK Lisansı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 15/09/2011 tarih ve 4380 karar sayılı kurul kararı ile Şirketimiz “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi’’ hizmeti vermesi yetkisi ile BDDK listesine alınmıştır.

Bankalara Değerleme Hizmeti Vermeye Yetkili Kuruluşlar:

https://www.bddk.org.tr/Kurulus/Liste/85

bddk
Nissert2
belge teşekkür