Hakkımızda

Tüm şeffaflığımızla, bilgilerimize ulaşabilirsiniz

Girişim

Gayrimenkul Değerleme

Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak 4 SPK lisanslı ortak tarafından 09.04.2007 tarihinde kurulmuştur. SPK ve BDDK Listesinde yer almaktadır.

Vizyonumuz

Artan ivmeli hizmet kalitemizle, öncelikle Trakya bölgesinde ilk akla gelen ve en fazla değerleme hizmeti veren, çalışmalarımızda memnuniyet oluşturarak, Türkiye çapında tercih edilen bir şirket olmaktır.

 

Misyonumuz

Güvenilirlik, objektiflik, dürüstlük prensiplerini referans alarak ve uymak yükümlülüğünde olduğumuz uluslararası değerleme standartlarına, ülkemiz değerleme mevzuatına bağlı kalarak, değerleme etiği çerçevesinde, Türkiye’de gelişmekte olan değerleme faaliyetlerine katkıda bulunmak, yerli ve yabancı yatırımcılara, kararlarında ışık tutmaktır.

Şirket Prensiplerimiz

  • Faaliyetlerinde dürüstlük, adalet ve şeffaflık ön plandadır.
  • Gerçek ve Tüzel kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılıdır.
  • İçinde bulunduğu ülkenin hukuk kurallarına uyar.
  • Sektörde kendisi gibi etik kurallar dahilinde çalışan müşteri ve ortaklarla çalışır.
  • İlişkileri güvene dayanır. Hizmet verdiği ve aldığı tüm sektörlerde güvenilir olmak birincil önceliktedir.
  • SPK, BDDK ve TDUB’un, Gayrimenkul Değerleme Şirketleri hakkındaki tebliğleri/yönetmelikleri çerçevesinde faaliyet gösterir.
  • Hizmet verdiği bankaların veya kurumların kuralları çerçevesinde rapor hazırlar.
  • SPK, BDDK Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun değerleme faaliyetinde bulunur.
  • Yapılan değerlemelerde bağımsızlık, tutarlılık, objektiflik, dürüstlük, gerçeklilik unsurlarına önem verir.

Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. yönetimi ve çalışanları yukarıda belirlenen şirket etik prensiplerine uyacaklarını taahhüt ederler.

Referanslarımız