Aralık 23, 2020

GİRİŞİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KONUT KREDİLERİ KASIM 2020

TBB (Türkiye Bankalar Birliği), sadece üyeleri olan “mevduat bankaları”ile “kalkınma ve yatırım bankaları”na ait verileri, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) verileri ise “katılım bankaları”nın rakamlarını […]
Aralık 15, 2020

GİRİŞİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş._TEKİRDAĞ İL RAPORU

Tekirdağ ili Türkiye’nin kuzey batısında, Avrupa kıtasında, 40⁰ 36’ ve 41⁰ 31’ kuzey enlemleri ile 26⁰ 43’ ve 28⁰ 08’ doğu boylamları arasında, Marmara Bölgesi’ninTrakya bölümünde […]
Aralık 15, 2020

GİRİŞİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KIRKLARELİ İLİ RAPORU

Kırklareli, Trakya illeri arasında doğal yapının en iyi korunduğu bir doğacennetidir. Longoz ormanları, Istranca (Yıldız) Dağları, kirletilmemiş ve organik tarıma uygun tarım alanları; Trakya arısı, Karadeniz […]
Aralık 15, 2020

GİRİŞİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. ÇANAKKALE İL RAPORU

Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemden, tarihi çağların başlangıcına kadar, önemli kültürlere evsahipliği yapmıştır. Binyıllar boyunca farklı toplumların […]
Aralık 12, 2020

Gayrimenkul Değerleme Raporları

2018 yılında 83.923 adet ile başlayan değerleme rapor sayıları, Haziran ayına kadar nispeten dengeli seyretmiş, Ağustos ayına kadar düşerek 45.883 adet ile yılın en az rapor […]
Aralık 12, 2020

GİRİŞİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. ANALİZ KASIM 2020

KONUT SATIŞLARI – TÜRKİYE (Ocak 2013 – Ekim 2020) YABANCILARIN KONUT ve ARAZİ EDİNİMİ TÜKETİCİ KREDİLERİ – KONUT (Ocak 2013 – Eylül 2020) KONUT BİRİM FİYATLARI […]
Aralık 12, 2020

GİRİŞİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. EDİRNE İL RAPORU

Edirne, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nin Trakya yakasında yeralan, doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, güneyde Çanakkale ve Ege Denizi, batıda Evros (Yunanistan) ve kuzeyde Hasköy(Bulgaristan) ile çevrilidir. Enez ve […]
Aralık 12, 2020

KALKINMA AJANSI BÖLGELERİ FİYAT ENDEKSİ 2010-2020 ANALİZİ

Kalkınma Ajansları1; bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmuş özerk kamu kuruluşlarıdır. DPT 2011 yılında kapatılarak Sanayi ve […]