null

HAKKIMIZDA


 • Hakkımızda

  Girişim Gayrimenkül Değerleme A.Ş.

  Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak 4 SPK lisanslı ortak tarafından 09.04.2007 tarihinde kurulmuştur.

 • Misyonumuz

  Dünya uygulamalarını da takip ederek, değerleme standartları ve değerleme etiği çerçevesinde Türkiye’de gelişmekte olan değerleme faaliyetlerine katkıda bulunmak, bu çalışma prensipleriyle de hizmet kalitemizi artırmaktır.

   

 • Visyonumuz

  Güvenilirlik, objektiflik, dürüstlük prensiplerini referans alarak ve uymak yükümlülüğünde olduğumuz uluslararası değerleme standartlarına, ülkemiz değerleme mevzuatına bağlı kalarak hizmet vermek, ülkemiz yatırımcılarına ve yabancı yatırımcılara, yatırım kararlarına ışık tutabilmektir.

ŞİRKET PRENSİPLERİMİZ
 • Faaliyetlerinde dürüstlük, adalet ve şeffaflık ön plandadır.
 •  Gerçek ve Tüzel kişilerin hak ve özgürlüklerine saygılıdır.
 •  İçinde bulunduğu ülkenin hukuk kurallarına uyar.
 •  Sektörde kendisi gibi etik kurallar dahilinde çalışan müşteri ve ortaklarla çalışır.
 •  İlişkileri güvene dayanır. Hizmet verdiği ve aldığı tüm sektörlerde güvenilir olmak birincil önceliktedir.
 •  SPK’nın Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tebliği çerçevesinde faaliyet gösterir.
 •  SPK, BDDK Uluslar arası Değerleme Standartlarına uygun değerleme faaliyetinde  bulunur.
 •  Yapılan değerlemelerde bağımsızlık, tutarlılık, objektiflik, dürüstlük, gerçeklilik unsurlarına önem verir.