KURUM ADI
WEB ADRESİ
American Society of Appraisers (ASA)
Appraisal Institute (AI)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
http://www.cevreorman.gov.tr
Değerleme Uzmanları Derneği (DUD)
e-tapu.com
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER)
International Valuation Standards Committee (IVSC)
İstanbul Barosu
http://www.istanbulbarosu.org.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
http://www.maliye.gov.tr
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
http://www.milliemlak.gov.tr
Milli Savunma Bakanlığı
http://www.msb.gov.tr
Mimarlar Odası Genel Merkezi
http://www.mimarlarodasi.org.tr
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF )
http://www.tmsf.org.tr
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)
TheEuropeanGroup of Valuers' Associations
http://www.tegova.org/
RoyalInstitution of CharteredSurveyors
http://www.rics.org/
TheAppraisal Foundation
http://www.appraisalfoundation.org/
   


Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Ekinoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı Hazal Sitesi D Blok Apt. No: 7/3 Kat 5 Daire:55 Büyükçekmece/İstanbul
Tel : 0212 872 16 36-37 Fax : 0212 872 16 38